Welkom bij Adnox BV

Helaas zijn wij door onverhoopte omstandigheden niet langer in staat geweest om aan onze schuldenlast te voldoen.
Hierdoor zijn de operationele werkzaamheden gestaakt en is op 21 januari 2020 het faillissement van Adnox uitgesproken.